Hoe?Zo! wéér nieuws? november 2011

Intelligentie van tieners is volop in beweging

Baanbrekende ontdekking legt nadruk op verschillen

Intelligentie in beweging?

Intelligentie in beweging?

Wetenschappers van de University College London deden een baanbrekende ontdekking: het IQ van tieners blijkt nog tientallen punten te kunnen veranderen. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie tijdens een mensenleven min of meer constant blijft.

Intelligentietests
De onderzoekers onderwierpen drieëndertig tieners tussen de twaalf en zestien jaar aan een intelligentietest. Van hun hersenen werd ook een scan gemaakt. Toen de onderzoekers de intelligentietests vier jaar later herhaalden, bleek dat bij één op de vijf tieners de IQ-scores meer dan tien punten was verschoven. Zowel omhoog als omlaag. Bij één deelnemer was de IQ-score voor verbale intelligentie liefst 23 punten verhoogd; een ander scoorde juist 20 punten lager. Bij sommige kinderen veranderde de verbale intelligentie sterk, bij andere kinderen juist het probleemoplossende IQ.

Hersenscans
Op de hersenscans bij tieners waarbij de IQ-score was veranderd, was te zien dat bepaalde hersenkernen sterk waren gegroeid of juist in ontwikkeling waren achtergebleven. De wetenschappers concluderen hieruit dat "de sterktes en zwaktes van tieners nog volop in ontwikkeling zijn tijdens de tienerjaren." Zij waarschuwen dat we slechter presterende kinderen niet op jonge leeftijd al afschrijven. Ze vergelijken het met sport. "Een erg atletische veertienjarige kan als achttienjarige minder fit zijn als hij niet oefent. En omgekeerd kan een niet erg fitte tiener veel atletischer worden door oefening."


Irreële verwachtingen
In reactie op het Engelse onderzoek zegt de Utrechtse hersenwetenschapper Hilleke Hulshoff Pol: "Het is niet zo dat een kind dat toch al leerproblemen heeft, later opeens juist heel goed gaat leren. Maar dit interessante resultaat geeft aan dat intelligentie ook een dynamische component heeft, die we kennelijk hebben onderschat." Zij benadrukt dat ouders 'geen irreële verwachtingen' moeten krijgen over de intelligentie van hun kind. "Maar ik denk wel dat het erg belangrijk is om nog meer te letten op individuele verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Die verschillen zouden, los van de Cito-score, zwaarder mogen meewegen als het gaat om de schoolkeuze."

 

Volwassenen
De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat de hersenen enigszins kneedbaar zijn. Zo toont eerder onderzoek aan dat Colombiaanse strijders die leeslessen hadden gevolgd, meer grijze cellen kregen dan strijders die niet leerden lezen. Vorig jaar vond een team onder leiding van Hulshoff Pol bij tweelingen ook al sterke aanwijzingen voor hersenveranderingen die samenhangen met de intelligentie. Verder onderzoek moet uitwijzen of ook volwassenen hun intelligentie nog noemenswaardig kunnen bijstellen, vindt Hulshoff Pol. "Ik denk eigenlijk van wel", zegt ze. "We zien zoveel groei van plaatselijke hersengebieden bij volwassenen dat het me in elk geval niet zou verbazen."

 

Lees het hele artikel


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE