Hoe?Zo! wéér nieuws? november 2011

Je zegt minder dan je denkt

Taalverwerking van spontane spraak

Wablief?

Wablief?

Een vreemde taal verstaan kost nogal wat moeite. Meestal moet je vragen of de spreker wat langzamer wil spreken en het liefst ook wat duidelijker articuleren. Hoe komt het dat vreemdetaalleerders zelfs na jaren studie vaak nog moeite hebben om spontane conversaties te verstaan?

Gereduceerde spraak
Moedertaalsprekers spreken meestal zó vlot dat ze klanken overslaan of samentrekken. ‘Op een gegeven moment' wordt ‘opgeement' en ‘het is natuurlijk zo' kan worden ingekort tot ‘stuukzo'. Dit zijn voorbeelden van gereduceerde spraak. Als je je eerste taal leert, krijg je als kind de ongereduceerde en gereduceerde varianten te horen. Vreemdetaalleerders kennen de ongereduceerde woorden al heel goed en weten ook hoe die woorden worden gespeld voordat ze de gereduceerde varianten onder de knie krijgen. Dat kan een effect hebben op hoe ze de gereduceerde spraak verwerken.

Spontane spraak verwerken en opslaan
Mirjam Ernestus, universitair hoofddocent Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit doet hier al langer onderzoek naar. Zij bestudeert hoe mensen die een vreemde taal leren de spontane spraak verwerken en opslaan in hun hersenen. De komende jaren gaat zij samen met twee promovendi en een postdoc onderzoeken hoe dat werkt bij Spanjaarden die Engels leren en Nederlanders die Frans leren. Hiervoor ontvangt zij een Europese subsidie van anderhalf miljoen euro.

Betere lesmethodes
Het onderzoek wordt tussen januari 2012 tot december 2016 uitgevoerd. En moet leiden tot een theorie die niet alleen beschrijft hoe vreemdetaalleerders spontane, gereduceerde spraak opslaan en weer ophalen uit hun hersenen, maar ook voorspellen hoe dat beter kan. Het onderzoek zal dan ook, is tenminste de verwachting, leiden tot de ontwikkeling van betere lesmethoden voor het leren verstaan van een vreemde taal. Over het onderzoek van Mirjam Ernestus is een filmpje gemaakt: Je zegt minder dan je denkt.

Bekijk het filmpje en lees het hele artikel

REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE