Hoe?Zo! wéér nieuws? november 2011

Lage gezondheidsvaardigheden: slecht voor je gezondheid

Lageropgeleiden hebben een kortere levensverwachting

De weg kwijt?!

De weg kwijt?!

Onderzoek door de Verkenningen Toekomst Volksgezondheid laat zien dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden over het algemeen een slechtere gezondheid hebben. Zo hebben zij vaker astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische problemen.

Informatie verkrijgen, begrijpen, gebruiken
Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over de eigen gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld over leefstijl, ongezond gedrag zoals roken, drinken, veel voor de televisie hangen en te weinig bewegen. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden gaan vaker naar de huisarts of medisch specialist dan nodig lijkt voor hun gezondheidstoestand. Ook maken zij minder gebruik van preventieve programma's.

Te ingewikkeld
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat een lage geletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden verband houden met een slechtere gezondheid. Onderzoek door de Verkenningen Toekomst Volksgezondheid toont aan dat lageropgeleiden een veertien jaar kortere gezonde levensverwachting hebben dan hoogopgeleiden. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie over hun ziekte en met het vinden van hun weg in de zorg. Zij gebruiken medicijnen vaak niet goed omdat de bijsluiters van medicijnen te ingewikkeld voor ze zijn.

 

Niet bewust
Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden zijn dus oververtegenwoordigd in de zorg. Dat komt deels omdat ze laaggeletterd zijn of lager opgeleid maar ook doordat ziekte kwetsbaar maakt en onvermijdelijk zorgen en onzekerheden meebrengt. Een gesprek tussen een arts en een patiënt met lage gezondheidsvaardigheden verloopt vaak moeizaam. Zorgverleners zijn zich vaak niet bewust van de noodzaak de communicatie aan te passen. Zij gebruiken vaak medische termen of geven teveel informatie.

 

Effectief communiceren in de zorg
Belangrijk is dat zorgverleners zich allereerst bewust worden dat een deel van de patiënten lage gezondheidsvaardigheden bezit. Volgens de Gezondheidsraad moeten zorgverleners leren om effectief met hen te communiceren. Daar zijn eenvoudige strategieën voor, zoals langzaam en in gewone taal praten, vragen stellen, niet te veel informatie tegelijk geven en nagaan of de patiënt de uitleg heeft begrepen. Daarnaast moeten folders, websites, afsprakenkaarten, vragenlijsten en bijsluiters in begrijpelijk en eenvoudig Nederlands zijn opgesteld.

 

Informatie op maat
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn alle zorgverleners in Nederland verplicht hun patiënten op een voor hen begrijpelijke manier in te lichten over hun gezondheidstoestand, het onderzoek, behandeling en eventuele alternatieven. De zorgverlener moet informatie ‘op maat' verstrekken.

 

Meer lezen over gezondheidsvaardigheden?

 

Nóg meer lezen over gezondheidsvaardigheden?

 REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE