Reëlle 12e Prikkel

Durf echt contact te maken!

Respect en aandacht staan bovenaan de wensenlijst van patiënten

Menselijk contact is zó!

Menselijk contact is zó!

Patiënten vinden de manier waarop zorgverleners met hen omgaan het allerbelangrijkste als het gaat om dienstverlening in de zorg. Dus niet het gezondheidsresultaat bepaalt de mate van tevredenheid, maar het menselijk contact blijkt juist de succesfactor te zijn. Opvallend!

De patiënt wil geen nummer zijn
Het NIVEL heeft samen met het Centrum Klantervaring Zorg onderzoek gedaan naar de mening van patiënten over ontvangen zorg. Ze hebben aan meer dan 10.000 patiënten vragenlijsten voorgelegd. Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten het belangrijker vinden dat de zorgverlener echt tijd en aandacht aan hen besteed dan dat ze snel worden geholpen. Dit vinden ze zelfs belangrijker dan het uiteindelijke gezondheidsresultaat dat wordt behaald met de behandeling.

De top 3 verlanglijst
In het onderzoek zijn verschillende patiëntengroepen betrokken. Zowel heup- en kniepatiënten als reuma- en herniapatiënten en zowel patiënten die voor een eenmalige behandeling komen als patiënten met een chronische ziekte. Ze zijn er unaniem over eens dat de manier waarop zorgverleners met hen omgaan op de eerste plaats komt. De zorgverlener moet hen met respect en aandacht tegemoet treden. Op een gedeelde eerste plaats staat communicatie met de zorgverlener. De patiënt wil de tijd hebben om zijn vragen te stellen en duidelijke informatie ontvangen. Op de tweede en derde plaats volgen wachttijden en continuïteit van de zorg.

 

Een duidelijk signaal richting de zorgverleners.


Nieuwsgierig naar de kennisbron?


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE