Reëlle 12e Prikkel

Duidelijke taal scoort!

Hoe concreter de formulering, hoe geloofwaardiger de boodschap

Liever geen kantoortaal!

Liever geen kantoortaal!

Managers die veel kantoortaal gebruiken roepen niet alleen ergernis op. Mensen denken zelfs dat ze liegen! Onderzoek in Amerika en Zwitserland toont aan dat managers die niet concreet formuleren onbetrouwbaar overkomen.

Gemakkelijk + snel = waarheid
De onderzoekers gaven lezers verschillende zinnen met dezelfde boodschap maar anders verwoord. Vage zelfstandig naamwoorden en werkwoorden bleken twijfel op te roepen bij de lezer. De onderzoekers geven drie redenen waarom duidelijke taal beter scoort:
1. Onze hersenen verwerken duidelijke taal sneller, en verbinden ‘snel en gemakkelijk' vanzelf met waarheid;
2. Onze hersenen vormen bij een duidelijke boodschap gemakkelijker een beeld en daardoor onthouden we de boodschap beter;
3. Als we ons iets gemakkelijk kunnen voorstellen, vinden we het logischer en geloofwaardiger.

Harde werkelijkheid verzachten
Toch zijn er nog steeds managers (en politici) die kiezen voor verhullende taal. In haar boek ‘Waartoe is deze tent op aarde', geeft Carien Overdijk een verklaring. Zij meent dat kantoortaal is bedoeld om de harde werkelijkheid te verzachten. Zeggen dat een bank failliet dreigt te gaan is te bedreigend. ‘Omvallen' verzacht de boodschap. Als het niet goed gaat, heet dat 'dynamisch'. En problemen zijn 'aandachtspunten' of 'uitdagingen'.

 

Stoere mannentaal
Volgens Overdijk is kantoortaal vaak stoere mannentaal. Mannen voelen zich wel thuis in die stevige taal, zoals ‘op het slagveld' en ‘iets op de rit krijgen'. Vrouwen kiezen minder snel voor uitdrukkingen als ‘gaten dichtrijden' en ‘puinruimen'. Daarnaast is het een soort codetaal. Wie hem beheerst, hoort er bij.

 

Nogal wiedes
Toch heeft de kantoortaal bestaansrecht, vindt Overdijk. Kantoortaal verandert niet. Het is taal die beklijft. En het is blijkbaar effectief, anders zou kantoortaal niet zo hardnekkig blijven bestaan. Bij Reëlle houden wij van duidelijke taal. Wij hebben geen stoere mannentaal nodig om effectief te communiceren. Ons advies: gebruik duidelijke taal, dan kom je geloofwaardig over. En dat is nogal wiedes!

 

Lees het hele artikel:

 


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE