Hoe?Zo! wéér nieuws? mei 2011

Alzheimerpatiënten kunnen nog wel leren

Herkennen belangrijke punten op een route geen probleem

Oriëntatiepunten onthouden lukt prima!

Oriëntatiepunten onthouden lukt prima!

Een verrassend onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen toont aan dat mensen met Alzheimer nog steeds in staat zijn om te leren. Tot nu toe werd gedacht dat dat niet mogelijk was. Maar experimenten laten nu iets heel anders zien. Bewust leren lukt de patiënten niet meer, maar onbewust en automatisch dingen opslaan lukt nog wel!

Experiment
In het experiment liepen de Alzheimerpatiënten door een virtueel museum. Daarbij noemden zij hardop de oriëntatiepunten en probeerden die te onthouden. Zij konden de route niet goed onthouden als ze bewust op moesten letten. Toen de onderzoekers hen door het museum lieten dwalen, onthielden ze de oriëntatiepunten wel. Dat betekent dat het vermogen om ankerpunten op een route te herkennen bij deze Alzheimerpatiënten nog intact is.

 

Opvallend
En dat is opvallend. Het herkennen van objecten bij belangrijke punten van de route vraagt namelijk veel van het deel van de hersenen dat bij Alzheimerpatiënten is aangetast. “Kennelijk is het onthouden van je route een heel basaal geheugensysteem, dat intact blijft ook al zijn de hersengebieden voor bewust leren en onthouden aangetast. Dat ze toch verdwalen lijkt meer te maken te hebben met feit dat ze bij een dagelijkse route op veel dingen tegelijk moet letten”, aldus de onderzoekers.

 

Therapie
Dat mensen met Alzheimer nog dingen kunnen leren biedt mogelijkheden voor therapie. “We moeten kijken hoe we zo goed mogelijk dingen kunnen aanleren. De instructie moet foutloos zijn. Het probleem van automatisch leren is dat het inflexibel is. Als je iets fout aanleert, is dat nauwelijks meer te corrigeren."

 

Bekijk het hele artikel


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE