REËLLES NIEUWS

Raadsleden Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende gingen op pad

Krachtenbundel A2 gemeenten!

Krachtenbundel A2 gemeenten!

Reëlle nam het initiatief om voor de samenwerkende A2 gemeenten een Krachtenbundel te maken. Een bundel vol levensverhalen van mensen met kracht. De kracht van kwetsbaarheid. De feestelijke uitreiking van deze 14e editie van de Krachtenbundel vond op 1 oktober plaats in Zorgcentrum Kempenhof. Het bijzondere van deze editie is dat raadsleden van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende op pad gingen om de levensverhalen van mensen op te halen.

Op 1 oktober 2014, een zonnige herfstmiddag, werden de eerste exemplaren van de Krachtenbundel feestelijk uitgereikt. Naast de uitreiking van de Krachtenbundel, was er ook de première van een webfilmpje gemaakt door de gemeenten. Dit filmpje illustreert de veranderingen door de transities in jeugdzorg, participatie en WMO te illustreren. Onder de genodigden zijn verhalenvertellers en medewerkers van organisaties als Valkenhof, ZuidZorg, Combinatie Jeugdzorg, Lunet Zorg e.a., raadsleden en wethouders van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende en familie van de verhalenvertellers. Mensen die te zien zijn in dit filmpje komen ook naar de uitreiking.
 
groepsfoto
Krachtige mensen op de foto!

WETHOUDER HEET AANWEZIGEN WELKOM
Wethouder Hetty Tindemans van de gemeente Valkenswaard neemt het woord. Namens de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard heet ze de verhalenvertellers van harte welkom. Ze nodigt eerst iedereen uit om mee te kijken naar het filmpje van de gemeente Valkenswaard over de veranderingen in 2015. De verantwoording voor (jeugd)zorg, participatie en WMO gaat van overheid naar gemeente. “De veranderingen in 2015 in de (jeugd)zorg, participatie en WMO/AWBZ gaan ons allemaal aan”, zegt de wethouder. Aan het eind van het filmpje komt Burgemeester Ederveen in beeld. Hij kondigt de Krachtenbundel aan.

MEESTERBREIN REËLLE AAN HET WOORD
Marjolijn Daverveld, meesterbrein bij Reëlle neemt het woord. Ze vertelt hoe het idee ontstaan is om mensen die de gevolgen van de transities aan den lijve ondervinden hun verhaal te laten vertellen. Mensen die al te maken hebben met zorg, jeugdzorg of een wajonguitkering. Als geen ander kunnen zij aan de raadsleden uitleggen waar zij behoefte aan hebben. Samen met Charlotte van Voorst van de gemeente Valkenswaard heeft zij dit idee uitgewerkt voor een speciale editie van de Krachtenbundel. Marjolijn vertelt ook over Marieke en hoe zij bij Reëlle begon. “Marieke heeft veel kennis en een goed CV, zonde als ze dan niet zou werken, omdat het zo lastig is dat ze rolstoelafhankelijk is.” Marjolijn vertelt hoe ze besloot het toch te proberen met Marieke en hoe waardevol dit is gebleken. Marieke is degene die de verhalenvertellers en raadsleden belt en de afspraken regelt. Een belangrijke kracht voor de Krachtenbundel.

GEDREVEN BREIN MARIEKE REIKT DE KRACHTENBUNDELS UIT
Marieke vertelt hoe belangrijk ze het vindt dat Raadsleden de mensen zelf ontmoeten. “Blijf dit vooral doen! Het zegt zoveel meer dan beleidsstukken op papier.”, aldus Marieke. Ze hoopt dat de wethouders en de Raadsleden de verhalen uit de mooie Krachtenbundel ook weer gebruiken in de beleidsvoering. Wethouder Hetty Tindemans vindt dat het tijd wordt om over mensen met talent te spreken in plaats van mensen met een beperking. “Mensen hebben talenten.” Wilma van der Rijt, wethouder van gemeente Heeze-Leende, heeft veel respect voor mensen die zich beschikbaar hebben gesteld te vertellen wat ze nodig hebben. Opvallend vindt ze dat mensen niet om geld vragen. Ze vertellen wat ze nodig hebben van de gemeente. Ze is ervan overtuigd dat de decentralisatie lukt als gemeente en inwoners op deze manier samen werken. “Samen kunnen we het.” Hetty Tindemans vult aan: “We moeten als gemeente ophouden mensen als Marieke opnieuw te indiceren.” Ze geeft Marjolijn Daverveld van Reëlle een groot compliment voor het in dienst nemen van mensen als Marieke. “Daar heb je lef voor nodig!” Ze noemt Marjolijn en Reëlle een buitengewoon goed voorbeeld. “Mensen met een beperking zijn duidelijk in staat te werken.” Ze vraagt om applaus voor het initiatief van de Krachtenbundel®.

FEEST
Marieke roept de verhalenvertellers één voor één naar voren. Ze krijgen hun Krachtenbundel, mooi verpakt met een persoonlijke boodschap. Stuk voor stuk ontvangen ze luid applaus. Dit is een mooi moment, voor de verhalenvertellers is dit meestal heel bijzonder. Na dit feestelijke moment wordt er druk nagepraat.

Met verbazing constateren aanwezigen dat het beeld dat ze hadden van mensen zoals de verhalenvertellers zo anders is dan de werkelijkheid. Het brengt de problemen en de kracht van kwetsbare mensen dichterbij en mensen realiseren zich dat het eigenlijk ‘iedereen’ kan overkomen. Op het eind gaan alle mensen nog samen op de foto! Vrolijk en feestelijk, want dat is deze middag! Het is een feest om de kracht van kwetsbaarheid te laten zien en mensen echt met elkaar te verbinden.

Delen in de feestvreugde? Download de Krachtenbundel editie A2 gemeenten!
Like ons op Facebook: www.facebook.com/reellecommunicatie


REACTIES

Raadsleden Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende gingen op pad

Marie. Beenackers- van Poppel (16 okt 2014)

Dank aan allen, die zich ingespannen hebben, om het idee en uitwerking van deze Krachtenbundel mogelijk te maken c.q gestalte te geven! M.i. Is het een heel goed initiatief en zorgt ervoor dat je mensen en hun problemen, waar ze dagelijks tegen aan lopen van naderbij leert kennen. Daardoor komen de veranderingen van de 3 decentralisaties in een heel ander perspectief te staan: je ziet wat het daadwerkelijk inhoudt voor betrokkenen!

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE