REËLLES NIEUWS

Hokker taal prate jo?

Spreken van iemands moedertaal?!

Spreken van iemands moedertaal?!

Welke taal spreek jij? Het gebruik van streektaal in de zorg is belangrijker dan we misschien denken. Dat blijkt uit onderzoek van de Fryske taalorganisatie Afûk. Het spreken van iemands moedertaal verkleint de afstand tussen zorgverlener en cliënt en geeft rust, vooral bij mensen met dementie. A-j plat kunt proaten, mu-j ’t niet loaten!

Afûk deed onderzoek in samenwerking met twee ROC’s in Fryslân. De leerlingen kregen de opdracht om op hun stage-adressen interviews te doen over het gebruik van de streektaal en het Nederlands. Omdat de leerlingen verspreid over de hele provincie stage liepen, konden ook het Stadsfries, het Bildts, het Stellingwerfs en Europese en niet-Europese talen worden meegenomen in het onderzoek. Uit de lessen op de ROC’s bleek dat het onderwerp taal in de zorg actueel is: de leerlingen hebben er iedere dag mee te maken, lopen er tegenaan en bedenken oplossingen voor situaties waarin taal een probleem is.

DESELDE TAAL PRAAT MAKLIKER
Uit het onderzoek blijkt dat taal bepalend is voor het welbevinden van cliënten in de zorg. Ze voelen zich beter thuis en beter op hun gemak als ze hun moedertaal kunnen spreken met de zorgverlener. De zorgverleners zeggen zelf dat de taal die ze spreken, van belang is voor het contact met de cliënt. Het spreken van streektaal verkleint die afstand, het spreken van ABN maakt die afstand juist groter. Verzorgenden die grip willen hebben op die afstand blijken bewust taal in te zetten om dat te bewerkstelligen. Ook bij situaties waarin emoties een rol spelen, heeft de moedertaal de voorkeur. Vooral bij cliënten in de psychogeriatrische zorg is het gebruik van zorgtaal belangrijk. De verzorgenden geven aan dat mensen met dementie vaak terugvallen op hun moedertaal. Voor hen is het rustgevender om in die taal te worden aangesproken.

IK VULE MI’J GAMMEL
In 2005 is ook al een onderzoek naar het gebruik van streektaal in de zorg gehouden. Toen ging het om het gebruik van de Saksische dialecten in ziekenhuizen. Ook hier bleek dat veel patiënten en zorgverleners zich prettig voelen als ze streektaal kunnen praten. Het is opvallend dat ze vaker dialect spreken met het verplegend personeel en minder vaak met de artsen. Daarbij nemen de patiënten vaak zelf het initiatief. De patiënten die deelnamen aan het onderzoek, geven aan dat ze graag meer streektaal in het ziekenhuis horen.

FIERDER!
Door streektaal te gebruiken voelen cliënten in de zorg en zorgverleners zich beter. Afûk geeft in haar onderzoek een aantal praktische adviezen. Eén van die adviezen is om streektaal een grotere rol te geven in het onderwijs. Daardoor worden zorgverleners zich tijdens hun opleiding al bewust van de mogelijkheden die (streek)taal biedt. Ook vraagt Afûk zich af, als taal zo belangrijk is, of zorginstellingen een taalbeleid moeten ontwikkelen.

Lees hier het hele onderzoek van Afûk 

Nieuwsgierig naar het onderzoek over Saksische dialecten in de zorg?


REACTIES

Hokker taal prate jo?

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE