REËLLES NIEUWS

Relatie overheid en burger in beweging

Kom met je dromen!

Kom met je dromen!

Door alle ontwikkelingen in het sociale domein, overhevelen, kantelen, ontschotten, zoeken gemeenten naar manieren om hun burgers meer te betrekken bij hun beleid. Dat vereist een andere manier van communiceren. Hoe doen gemeenten dat?

Hierover organiseerde het kennisprogramma cliëntenparticipatie van MOVISIE op een inspiratiediner voor gemeenten en burgers. Ook het Ministerie van VWS en de VNG waren aanwezig. Doel: met elkaar denken over nieuwe vormen van communicatie tussen burgers en overheid.

KENNIS EN ERVARING BENUTTEN
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid over groepen nieuwe cliënten, mensen met verschillende mogelijkheden en vaardigheden. Zij zoeken naar nieuwe manieren van communiceren om ook deze groepen te betrekken bij de transities. Medezeggenschap alleen is niet (meer) voldoende. Door burgerparticipatie hopen zij hun kennis en ervaring te kunnen benutten.

BURGERS BIJ BELEID BETREKKEN
Gemeenten doen hun best om op innovatieve wijze de burger te betrekken bij beleid. Zoals gemeente Leiden, die met haar burgers in gesprek ging over de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De gemeente bracht ook een boekje uit: Cliënt in beeld. Dit boekje laat zien hoe inspirerend, soms confronterend en vooral nuttig het is om met cliënten in gesprek te gaan. De elementen van de nieuwe manieren van communiceren tussen overheid en burger zijn: vertrouwen, luisteren, wederkerigheid, openheid en de burger centraal. Daarnaast willen de gemeenten kom-met-je-dromen-dag, waarbij burgers de gemeente voeden met ideeën om de samenleving een stuk leuker te maken. Portretten van burgers met een hulpvraag van gemeente Leiden.


REACTIES

Relatie overheid en burger in beweging

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE