REËLLES NIEUWS

EIGEN REGIE NIET VOOR IEDEREEN HAALBAAR

ONDERSTEUNING NODIG BIJ LAGE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN

Eigen regie voor iedereen?

Eigen regie voor iedereen?

Patiënten krijgen een steeds actievere rol bij de invulling van de eigen zorg. Maar mensen met lage gezondheidsvaardigheden (29 procent) hebben hierbij ondersteuning nodig. Dat is een van de conclusies van het rapport ‘Burgers en Gezondheid’, uitgebracht door het RIVM in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In het rapport gaan de onderzoekers in op de verschillende manieren waarop burgers autonomie, eigen regie en verantwoordelijkheid invullen. Daarbij maken zij onderscheid tussen zorg voor de eigen gezondheid en zorg voor anderen.

ZORG VOOR EIGEN GEZONDHEID
Zorg voor eigen gezondheid betekent voor gezonde burgers gezond blijven. Voor patiënten betekent het om zelf de regie te houden over de eigen zorg (zelfmanagement). Mensen kiezen voor vormen van preventie en zorg die goed aansluiten bij hun eigen voorkeuren. Zelfmanagement geeft patiënten meer controle op de behandeling van de aandoening én daarmee op hun leven. Maar sommige kwetsbare groepen in de samenleving kunnen niet zelf die regie voeren, zoals ouderen en mensen uit lagere sociaaleconomische milieus, voor wie zelf regie voeren niet lukt. In totaal heeft 29% van de Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden. Zij missen de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen dan wel te gebruiken bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met hun gezondheid. Deze groepen zullen ondersteuning op maat moeten krijgen.

ZORG VOOR ANDEREN
Zorg voor anderen gaat over de rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Nederlanders willen een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen, en doen veel en vaak vrijwilligerswerk. Bijna iedere burger is bereid om incidenteel hulp te verlenen aan ouders of bekenden. De helft wil dit zelfs vaak doen. Maar het gevoel om voor een naaste te moeten zorgen botst met de behoefte aan vrijheid om zelf keuzes te maken. Daarom kan een verplichting demotiverend werken. Bovendien zijn er maar weinig mensen (één op de vier van de 65-plussers) die langere tijd hulp van familieleden willen ontvangen.

VINGER AAN DE POLS
De onderzoekers vinden het belangrijk om de komende tijd te monitoren wat de effecten van de aanstaande ontwikkelingen zijn op autonomie, eigen regie en gezondheid. Daarbij kijken zij ook naar gezondheidsverschillen, de mate van participatie en de kosten van de zorg. Op die manier kunnen de gevolgen van de veranderingen onderbouwd worden geëvalueerd. Dit onderzoek is onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. De onderzoekers gaan graag met burgers in discussie om tot aanbevelingen te komen. Doe jij mee met de discussie?


GERELATEERDE ARTIKELEN

Meer artikelen lezen over de participatiesamenleving, gezondheidsvaardigheden of mantelzorg?

Blauw huisstijl blokje Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Paars huisstijl blokje
Hoger opgeleide krijgt betere behandeling
Rood huisstijl blokje
Gelukkiger worden? Verzorg anderen

 

REACTIES

EIGEN REGIE NIET VOOR IEDEREEN HAALBAAR

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE