REËLLES NIEUWS

Kwetsbaarheid: bron van kracht!

Kwetsbaarheid als kracht!

Kwetsbaarheid als kracht!

“Nederland wordt het land van de autonome, krachtige, ondernemende burger die met zelfregie, zelfmanagement en zelfredzaamheid zelf zijn toekomst vormgeeft. Als het aan de beleidsmakers ligt. Voor kwetsbaarheid lijkt geen ruimte meer”, aldus Andries Baart, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en aan de Universiteit van Tilburg.

Baart betreurt het dat er in onze samenleving geen plaats meer lijkt voor kwetsbaarheid: “De nieuwe AWBZ, in de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl, in de gemeentelijke plannen voor de Jeugdzorg, voor de wijkregisseurs, mantelzorgers en gewone burgers staan in dat teken.”

KWETSBAAR ZIJN WE ALLEMAAL
Hij gaat verder: “We zien dat kwetsbaarheid steeds wordt opgevat als het kenmerk van specifieke groepen, levensstadia en wijken. Het is niet iets van ons allemaal. Kwetsbaarheid is in het moderne beleid iets wat er niet zou moeten zijn en als het er wel is, moet worden bestreden.” In de beleidsstukken vindt hij nergens terug dat kwetsbaarheid is verbonden met bijzondere en waardevolle gevoeligheid, met gehechtheid en fragiliteit van wat dierbaar is. Dat het samenleven met kwetsbare mensen de maatschappij menselijker maakt, gevoeliger en waardevoller. “Pleiten voor een rehabilitatie van kwetsbaarheid is tegelijk een pleidooi voor relatiegericht werken: de menselijk maat in zorg en welzijn.”

GEEN ZWAKTE MAAR EEN KRACHT
Brené Brown, professor bij de University of Houston College of Social Work: “Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een kracht. Het is moeilijk om je open, kwetsbaar en afhankelijk op te stellen. Tegelijkertijd is een gevoel van verbondenheid één van de belangrijkste menselijke behoeftes. Het gaat niet langer om wat we allemaal weten, maar om wie wij zijn.” Haar definitie van kwetsbaarheid: “Kwetsbaarheid is geen kwestie van winnen of verliezen, maar inzien dat beide bij het leven horen en jezelf desondanks helemaal geven. Kwetsbaarheid is onzekerheid, risico’s nemen en emotionele blootstelling. En daar is moed voor nodig. Geloof dat je de moeite waard bent. We willen als mensen allemaal hetzelfde: worden gezien en gewaardeerd. Zolang je leeft en relaties hebt, ben je kwetsbaar.” Ze concludeert: “We kunnen niet meer met ongemak omgaan.”

LEIDERSCHAP KAN NIET ZONDER KWETSBAARHEID
Brown vertelt hoe zij het begrip kwetsbaarheid ‘binnensmokkelt’ in het bedrijfsleven. “In eerste instantie vragen ze me om het vooral niet over kwetsbaarheid te hebben. Dat vinden managers geen prettige woorden. Dus vragen ze mij om over leiderschap, innovatie of engagement te praten. De grap is dat leiderschap, creativiteit, innovatie of betrokkenheid niet mogelijk zijn zonder kwetsbaarheid. Als je geen risico’s neemt, kun je niet vernieuwen, geen doelen bereiken zonder relaties met anderen aan te gaan. Voor relaties is weer vertrouwen nodig, en voor vertrouwen moet jij je kwetsbaar durven opstellen. Dus het gaat eigenlijk altijd over kwetsbaarheid. Het is heel menselijk om bang te zijn om te falen, dat je producten niet worden gewaardeerd of dat je wordt uitgelachen of afgewezen. Ik ben ervan overtuigd dat de mate waarin je geïnspireerd leiderschap of innovaties kunt laten zien sterk afhankelijk is van de mate waarin je bereid bent kwetsbaar te zijn.”

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
Dat is precies wat Reëlle met de verhalen in de Krachtenbundel beoogt; verbinding tussen mensen. Laten zien dat kwetsbare mensen heel krachtig zijn en dat we van hen kunnen leren. Kwetsbare mensen hebben kennis en ervaringsdeskundigheid die niet te kopiëren zijn. Reëlle gelooft in de kracht van mensen én verhalen. Want zij weet dat persoonlijke verhalen helpen de afstand tussen mensen te verkleinen en vooroordelen weg te nemen. Stap in de belevingswereld van kwetsbare mensen: Download alle verhalen van de Krachtenbundel.


REACTIES

Kwetsbaarheid: bron van kracht!

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE