REËLLES NIEUWS

Onverwacht inzicht

Hoe heeft dit haar leven veranderd?

Hoe heeft dit haar leven veranderd?

Hersenonderzoeker Jill Bolte Taylor vertelt in haar boek My stroke of Insight op een humoristische en toegankelijke manier hoe zij haar hersenbloeding heeft ervaren en hoe het haar leven heeft veranderd.

“Mijn leven lang was ik mijn eigen hersenspinsel geweest! Graag deel ik mijn kennis van het brein en het respect voor de cellen die de mens maken tot mens.”

ZUIGELING IN HET LICHAAM VAN EEN VOLWASSEN VROUW
Jill start met hersenonderzoek omdat haar broer aan schizofrenie lijdt. Het triggert haar nieuwsgierigheid naar de werking van het brein. Maar op een ochtend wordt zij wakker en ontdekt dat ze een eigen hersenstoornis heeft. “Er explodeerde een bloedvat in mijn linkerhersenhelft en in een tijdsverloop van vier uur zag ik hoe mijn hersens volkomen uiteenvielen en niet meer staat waren om alle informatie te verwerken. Op de ochtend van mijn hersenbloeding kon ik niet lopen, praten, rijden of me iets van mijn leven herinneren. Ik werd een zuigeling in het lichaam van een volwassen vrouw.”

LINKERHERSENHELFT VALT UIT
Door haar hersenbloeding valt haar logisch en lineair denkende linkerhersenhelft uit. In deze hersenhelft zit het vermogen om te kunnen praten en te redeneren, maar ook het tijdsbesef en het vermogen feiten en details samen te brengen tot een lopend verhaal. Ook verbindt de linkerhelft het heden met het verleden. Verder zit in je linkerhelft het ego én het besef van je identiteit. ”Onze linkerhersenhelft denkt in taal. Het is dat onophoudelijke gebabbel dat mij en mijn innerlijke wereld verbindt met mijn uitwendige wereld. Het is dat stemmetje dat tegen me zegt dat ik mijn was moet doen en me hieraan herinnert.”

RECHTERHERSENHELFT OORDEELT NIET
Wat overblijft is haar empatische en parallel denkende rechterhersenhelft. Deze spontane en zorgeloze kant denkt in beelden en overziet het grote geheel. Ook is het de basis van intuïtie en verbeeldingskracht en het vermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu. Verder zorgt deze rechterkant er voor je tevreden bent met jezelf en met iedereen die zich in de omgeving bevindt. Deze helft heeft geen oordeel. “Onze rechterhersenhelft gaat helemaal over het moment van nu, denkt in beelden en leert motorisch via de bewegingen van ons lichaam. Informatie in de vorm van energie stroomt gelijktijdig naar binnen via al onze zintuigen.”

ONVERWACHT INZICHT
Omdat Jill na haar hersenbloeding alleen leeft vanuit haar rechterhersenhelft leeft ze in gelukzaligheid (haar ‘Nirwana’). Zo komt ze er tijdens haar herstelproces achter, als haar linkerhelft weer actief wordt, welke invloed de linkerhelft op haar leven heeft gehad. Ze beseft hoe haar innerlijke stem ‘slechte’ ervaringen omzet in negatieve gedachten. En daar heeft ze in het verleden veelvuldig naar gehandeld! “Mijn onverwachte inzicht is dat vrede maar één gedachte van ons verwijderd is. Het enige wat we moeten doen om er toegang toe te krijgen is de stem van onze dominante linkerhersenhelft het zwijgen opleggen.”

WIJZER GEWORDEN
“Ik heb gemerkt dat het laatste wat een echt dominante linkerhelft wil, is de beperkte ruimte in onze hersenpan delen met een ruimdenkende rechterhelft.” Jill leert ons dat we steeds onze eigen werkelijkheid creëren. En dat we daar ook een keus in hebben. Want het zijn niet de omstandigheden die je ongelukkig maken, maar je gedachten erover. “Ik heb geen (totale) controle over wat er zich in mijn leven afspeelt, maar ik ben wel de baas als het erom gaat uit te maken hoe ik mijn ervaringen onderga.”

POSITIEF PERSPECTIEF
Als voorbeeld legt Jill uit hoe boosheid werkt. Als iemand een vervelende opmerking maakt kun je daar oprecht boos over zijn. Ons brein geeft dan een chemische stof af die door ons lichaam giert. Deze stof is na negentig seconden volledig uit het lichaam verdwenen en in principe ervaren we dan geen gevoel van boosheid meer. Toch kunnen we ons na deze negentig seconden nog steeds boos voelen. Als dat zo is dan kies je er zelf voor. Je luistert naar je stemmetje in je linkerhersenhelft. Het alternatief is dat je het loslaat. Je kiest ervoor verder te gaan met het positieve perspectief dat van nature door je rechterhersenhelft wordt nagestreefd. Het is een kwestie van welk perspectief je kiest.

ERVARINGSDESKUNDIGE HERSENSPECIALIST
Jill vertelt in detail wat ze voelde en ervaarde op het moment van haar hersenbloeding. Als hersenspecialist kan ze precies duiden wat er op dat moment in haar brein gebeurde. Dat is de kracht van het boek. “Ik voelde me lichter in mijn lichaam. Mijn werk en alles wat maar stress kan veroorzaken was weg. Stel je voor, alles wat je verbindt met de buitenwereld en de stressveroorzakers die hiermee verbonden zijn, die waren weg. Ik voelde een soort vredigheid. En stel je voor hoe het voelt om 37 jaar emotionele bepakking kwijt te raken! Ik voelde me euforisch. Euforie! Het was prachtig daar. Maar toen kwam mijn linkerhersenhelft weer online en zegt: Hee, je moet opletten, we moeten hulp halen. En ik denk, ik moet hulp halen en me concentreren. Op dat moment hing mijn rechterarm totaal verlamd langs mijn lichaam. En ik realiseer me: o god... ik heb een beroerte. En mijn hersens zeggen tegen me: wow... dit is cool!... Dit is cool... hoeveel hersenspecialisten hebben de kans om hun eigen hersens van binnenuit te bestuderen?”

TED LEZING
Tijdens een TEDtalk legt Jill uit hoe onze hersens de werkelijkheid interpreteren aan de hand van haar eigen ervaringen toen haar linkerhersenhelft door een bloeding geleidelijk werd uitgeschakeld.

KLIM OOK IN DE PEN

Heb jij ook een bijzonder boek gelezen waar je wijzer van wordt? Ben je zelf ervaringsdeskundig? Reageren op dit artikel? Laat het ons weten. Wij horen graag van jou!

Bekijk de TEDtalk van Jill Bolte Taylor

Voor de liefhebbers: een filmpje waarin ze vertelt hoe het is om een hersenbloeding door te maken.

 


REACTIES

Onverwacht inzicht

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE