REËLLES NIEUWS

Dokter, verstaat u mij?

Elkaar verstaan is wel zo fijn!

Elkaar verstaan is wel zo fijn!

Veel allochtonen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden; zij hebben moeite met het verkrijgen van informatie over hun gezondheid en met het begrijpen en het toepassen hiervan. Daardoor hebben zij vaak een slechtere gezondheid dan autochtonen. Een tolk kan hierbij helpen, maar eigenlijk is er meer nodig.

Veel niet-westerse allochtonen van de eerste generatie zijn laagopgeleid. Sommigen zijn vrijwel analfabeet in hun moedertaal, waardoor het heel moeilijk is om Nederlands te leren. Ze hebben daardoor moeite om de weg te vinden in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Ook hun kennis over bijvoorbeeld het functioneren van hun eigen lichaam is laag. Daardoor hebben ze vaker last van een slechte gezondheid of een chronische ziekte.

BEWUSTWORDING
Zorgverleners zijn zich er vaak niet van bewust dat het taalniveau van hun cliënt niet voldoende is om hen te begrijpen. Ze gebruiken medisch jargon of abstracte modellen en geven daardoor informatie die niet aansluit bij de cliënt. Hierdoor is de kans op misverstanden groot. Dit leidt tot slechtere therapietrouw of vertraging in het proces. Ook kunnen cliënten vaak slecht informatie over bijvoorbeeld hun medicijngebruik reproduceren.

Het is daarom van belang dat zorgverleners rekening houden met de taalbeheersing van cliënten. Ze zullen bijvoorbeeld moeite moeten doen om er achter te komen of deze misschien analfabeet of laaggeletterd is. Het inzetten van een familielid als tolk ligt voor de hand, maar dan moet die wel goed Nederlands beheersen.

Ook bij communicatiemateriaal, zoals folders of websites voor de cliënt is het belangrijk om rekening te houden met taalvaardigheid. Reëlle kent de belevingswereld van cliënten als geen ander; we zijn immers allemaal ervaringsdeskundige? Daarom kan Reëlle zich extra goed inleven in de ervaringen van cliënten in de zorg. Reëlle bundelt graag haar krachten om zorginformatie toegankelijker te maken.

Meer weten over allochtonen en taalproblemen in de zorg?

Laaggeletterdheid hoeft geen probleem te zijn, als je er rekening mee houdt in de communicatie. Lees deze handige tips! 


REACTIES

Dokter, verstaat u mij?

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE