REËLLES NIEUWS

Mensen met verstandelijke beperking steunen elkaar

Ervaringsdeskundige in opleiding!

Ervaringsdeskundige in opleiding!

Een training voor mensen met een verstandelijke beperking om medemensen te ondersteunen vanuit hun eigen kennis en ervaring. Het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University heeft onderzoek gedaan.

ERVARINGSDESKUNDIG
In de gezondheidszorg zijn veelbelovende resultaten bereikt met de ondersteuning van patiënten door de inzet van ervaringsdeskundigen. Mensen die ervaringen hebben opgedaan in het omgaan met (geestelijke) gezondheidsproblemen kunnen waardevolle ondersteuning, aanmoediging en hoop bieden aan anderen in gelijksoortige situaties. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen echter nog nauwelijks toegepast en onderzocht.

Het Consortium Ervaringsdeskundigheid van Mensen met een Verstandelijke Beperking heeft een opleiding opgezet voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid bij mensen met een verstandelijke beperking. In de periode van januari 2012 tot juni 2012 bood Fontys Hogescholen de nieuwe opleiding aan, aan elf studenten met een verstandelijke beperking van 17 tot 56 jaar oud. De academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van Tranzo deed onderzoek naar de mogelijkheden van de opleiding.

EFFECTIEVE OPLEIDING
De onderzoeksresultaten laten zien dat de opleiding bijdraagt aan de ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking. Door het volgen van de opleiding zijn ze beter in staat om over hun eigen ervaringen te vertellen. Daarnaast hebben ze meer inzicht in wat voor henzelf en voor anderen belangrijk is in het dagelijks leven en weten ze hoe ze anderen kunnen ondersteunen.

De resultaten zijn hoopgevend en bruikbaar, aldus de onderzoekers. Als ervaringsdeskundige kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun kennis breed inzetten, bijvoorbeeld als ondersteuner van cliënten of als samenwerkingspartner van professionals. Zo zouden ze bij zorgorganisaties en gemeenten ingezet kunnen worden voor participatie en inspraak van mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als het gaat over de WMO. Ook kunnen ze een rol spelen bij het stimuleren van aandacht en begrip voor mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

Optimaal gebruik maken van ervaringsdeskundigheid gebeurt echter pas wanneer de studenten na hun opleiding de kans krijgen om hun kennis en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten. Hier ligt nog een belangrijke uitdaging volgens de onderzoekers. Aanbevelingen ten aanzien van de opleiding zijn inmiddels verwerkt in de opleiding die afgelopen maand van start is gegaan.

Het Consortium Ervaringsdeskundigheid van Mensen met een Verstandelijke Beperking, dat de opleiding tot ervaringsdeskundige opzette, bestaat uit de zes zorgaanbieders Dichterbij, S&L Zorg, Koraal Groep, de Brabantse MEE-organisaties, Lunet zorg en Zuidwester; de twee academies Fontys Hogeschool Sociale Studies en Tilburg University (departement Tranzo); CZ Zorgkantoren en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Tranzo deed onderzoek naar de mogelijkheden van de opleiding.


 REACTIES

Mensen met verstandelijke beperking steunen elkaar

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE