REËLLES NIEUWS

Praten over een chronische ziekte

Blijf in gesprek!

Blijf in gesprek!

Praten over je chronische ziekte. Het is niet gemakkelijk om aan anderen te vertellen wat je gebeurt, wat je allemaal overkomt. Natuurlijk wil je dat doen, maar soms schrik je van de reacties.

ZELFBESCHERMING
Het kan zijn dat mensen (collega’s) het onderwerp van je ziekte niet aanroeren uit zelfbescherming, misschien willen ze zo alle angsten en zorgen voor je uitbannen. Mogelijk is dat om vooral de confrontatie met hun eigen verdriet te vermijden. Maar het kan ook zo zijn dat een buitenstaander het thema bewust of onbewust niet aansnijdt, misschien wel uit onbeholpenheid of onwennigheid.

 

ONDERZOEK NAAR COMMUNICATIE
Het afgelopen jaar is via een focusgroep onderzoek gedaan naar communiceren over je chronische ziekte op het werk. Voor dit onderzoeksproject wisselden 11 werknemers met kanker, spierziekte of reuma in groepsgesprekken hun (werk)ervaringen uit. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wilde op deze manier breed kijken naar werken met een chronische ziekte. Alle betrokken deelnemers waren open over hun ziekte op het werk. Vanuit die ervaring delen zij tips en suggesties over communiceren over je ziekte. Zo bleken er al snel overeenkomsten te zijn wat betreft ervaringen in het omgaan met wisselende energie, begrip en steun van leidinggevenden en collega's en mogelijkheden om het werk of de werkplek aan te passen. Tijdens de gesprekken was er herkenning over onbegrip, over de problemen met hulp zoeken, over hoe moeilijk het is om de gevolgen van je ziekte aan te geven bij anderen. Maar ook overcompensatie (het beter willen presteren dan gezonde collega's) is een ervaring die wordt gedeeld.

 

TIPS
De belangrijkste tip van de focusgroep is: maak altijd jouw behoefte kenbaar als je over je ziekte wilt praten. Ook op het werk! En richt dan je energie en aandacht op die mensen van wie je empathie en een luisterend oor krijgt. Andere tips zijn:
- zorg voor leuk werk
- blijf in gesprek met je werk, je leidinggevende, collega’s. Ook over de voortgang en veranderingen
- laat weten wat er gebeurt in je leven en niet alleen je ziekte
- stel vooral je doelen niet te hoog
- communiceer helder
- zorg goed voor jezelf
- profileer je eigen kwaliteiten
- elke dag is anders en leef in het moment
- leer om te gaan met je ziekte

 

DOELGERICHT EN EFFECTIEF
Als rode draad voor het communiceren over je ziekte op het werk geldt: bedenk voortdurend met wie je communiceert, over wat en met welk doel. Een goede voorbereiding op een gesprek is van groot belang. Zeker als het de leidinggevende of de bedrijfsarts betreft, omdat daar beslissende zaken rond je werk besproken worden. Je moet altijd helder naar voren laten komen wat je kunt, wat je wilt en wat je nodig hebt.

 

Natuurlijk is het prettig als je je ziekte geaccepteerd hebt, er zelfinzicht is en dat je er duidelijke gesprekken over kunt voeren. Dat maakt het voor de meeste mensen makkelijker om met je te communiceren. Als jij kan aangeven wat je wilt en kunt, en dat je mee wilt denken is dat prettig voor je gesprekspartner. Als deze merkt dat je je ook in hem of haar kunt inleven, wordt het een echt gesprek. Maar natuurlijk loop je regelmatig tegen onbegrip aan. Het is nu eenmaal zo dat mensen vaak geen idee hebben hoeveel tijd en energie het kost om alles rondom je ziekte te moeten regelen.

 

PROJECT WERKEN AAN WERK
Een doel van het project was het opzetten van workshops in het thema ‘communicatie over ziekte’. De deelnemers in de focusgroep suggereerden dat er in deze workshops dieper ingegaan wordt op gespreksvoering en voorbereiding van een gesprek over je chronische ziekte. Assertiviteit en voor jezelf opkomen, acceptatie en omgaan met de ziekte, regie kunnen houden en timemanagement voor een betere werk-privé balans. De ervaringen van de deelnemers, hun tips en suggesties hebben geleid tot toekomstige workshops met aandacht voor:


- knelpunt in het werken met een chronische ziekte
- wat helpt om beter om te gaan met de ziekte op het werk
- goede ervaringen met vertellen over de ziekte op het werk
- slechte ervaringen met vertellen over ziekte op het werk
- doelgericht en effectief communiceren
- gewenste ondersteuning voor betere communicatie op het werk
- werken met een chronisch ziekte
- tips voor andere werknemers met een chronische ziekte

Lees het hele onderzoek.


REACTIES

Praten over een chronische ziekte

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE