REËLLES NIEUWS

Ouderen vaker autistisch?

Wie is de autist?

Wie is de autist?

Bij ouderen wordt steeds vaker autisme vastgesteld. Dit betekent niet dat er nu meer autistische ouderen dan vroeger. Wel dat er meer aandacht voor is waardoor de diagnose vaker wordt gesteld.

In Nederland zijn nu naar schatting 85.00 45-plussers met een vorm van autisme. De helft van deze groep heeft de diagnose autisme nooit te horen gekregen. Daar komt nu verandering in.

OVERDAAD AAN PRIKKELS
Daarvoor zijn volgens Annelies Spek, klinisch psycholoog en onderzoeker bij GGZ Eindhoven met als specialisatie autisme bij volwassenen, twee redenen aan te wijzen. Midden jaren ’90 van de vorige eeuw is de lijst van kenmerken die mogelijk op autisme wijzen uitgebreid. Hierdoor kunnen behandelaars de diagnose gemakkelijker stellen. Daarnaast is de maatschappij veeleisender geworden. Kantoortuinen, multitasken, netwerken: ze veroorzaken een overdaad aan prikkels. Mensen met autisme vallen daardoor eerder uit en zoeken sneller hulp.

EENZAAMHEID
Mensen met autisme hebben moeite zich in te leven in de gevoelens en verwachtingen van anderen. Het ontbreekt hen aan de sociale voelsprieten die vertellen hoe je op een natuurlijke manier met elkaar omgaat. Autisten komen daardoor nogal eens bot over. Ze noemen dat zelf “een gebrek aan verbinding” met andere mensen. Gevolg hiervan is dat ze zich eenzaam gaan voelen. Omdat autisten taal letterlijk nemen, missen ze ook eens vaak de boodschap of de clou van een grap. Verder weten autisten vaak in theorie hoe iets werkt maar ontberen ze de verbeeldingskracht om er in de praktijk mee om te gaan.

KORTSLUITING
Hoe autisme precies werkt weten we volgens Annelies Spek nog niet. “Zeker is dat mensen met autisme woorden, beelden en geluiden op een andere manier verwerken dan anderen. Het lukt hen niet informatie te filteren en ook met het scheiden van hoofd- en bijzaken hebben ze moeite. Dit leidt tot kortsluiting in het hoofd. Autisten denken enorm veel. Ze kunnen hierdoor boos of agressief worden. Of zich juist helemaal naar binnen keren.

ERFELIJK
Autisme is erfelijk. Bij zo’n 80 tot 90 procent zit autisme in de familie. Daarnaast komt autisme bij mannen vier keer zo vaak voor dan bij vrouwen. Vaak wordt de diagnose niet gesteld. Dit zorgt voor problemen. Zaken die voor de meeste mensen heel gewoon zijn in een relatie, bijvoorbeeld elkaar troosten als je verdrietig bent, zijn dat voor een partner die kampt met autisme niet. Dat is geen kwade wil, maar de autist weet gewoon niet beter.

ONBEGGRIP
Mensen met autisme voldoen vaak niet aan de verwachtingen van hun omgeving. Dit leidt tot spanningen. Ze weten dat ze ‘anders’ zijn maar doordat er geen diagnose bekend is, weten ze niet waarom. Dit leidt ertoe dat 40 tot 50 procent van de mensen met autisme last krijgen van angst, depressie en overbelasting.

POSITIEVE KANTEN
Niet alles is gelukkig kommer en kwel. Mensen met autisme hebben vaak unieke talenten. Volgens Spek heeft 1 op de 20 autisten een absoluut gehoor tegen 1 op de 10.000 mensen zonder autisme. “Ook prachtig tekenen, scherp analyseren en goed programmeren komen bij autisten bovengemiddeld voor.”

MEER AANDACHT
In GGZ-instellingen is autisme bij volwassenen lang een ondergeschoven kindje geweest, stelt Hilde Geurts, neuropyscholoog en bijzonder hoogleraar Autisme aan de Universiteit van Amsterdam. Zo komt er in de loop van 2012 voor het eerst een diagnose- en behandelrichtlijn voor autisme bij volwassenen. De richtlijnen hebben als doel eerder de diagnose autisme vast te stellen. Nu gebeurt het nog vaak dat autisten voor angststoornissen of depressie. De behandeling daarvan slaat meestal niet aan als niet ook naar het autisme wordt gekeken.

VALKUILEN HERKENNEN
De behandeling bestaat vooral uit het anders leren omgaan met de problemen die bij autisme horen. Niet alleen de patiënt wordt daarbij geholpen – liefst door een gespecialiseerde GGZ-instelling – maar ook het gezin van de autist.

Lees het hele artikel


REACTIES

Ouderen vaker autistisch?

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE