REËLLES NIEUWS

Laaggeletterdheid van grote invloed op gezondheid

Kernvaardigheden in Nederlands

Kernvaardigheden in Nederlands

Anderhalf miljoen laaggeletterden in Nederland hebben onvoldoende vaardigheden om gezond te worden en te blijven, zo blijkt uit steeds meer recent onderzoek.

In het pas verschenen rapport Kernvaardigheden in Nederland waarin de Nederlandse resultaten van het Adult Literacy and Life skills Survey worden besproken, hanteren de onderzoekers drie kernvaardigheden die van invloed zijn op welbevinden van mensen: geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. In vergelijking met andere deelnemende landen zijn in Nederland relatief weinig mensen laaggeletterd. Uit het onderzoek blijkt dat vooral geletterdheid van invloed is op de gezondheid van mensen. Hoe hoger de geletterdheid, hoe tevredener men is over de eigen gezondheid.

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN EN GELETTERDHEID
Uit het Health Literacy Survey van 2011 bleek dat bijna de helft van de Europeanen te weinig gezondheidsvaardigheden heeft. Van de acht onderzochte landen bleken de gezondheidsvaardigheden van Nederland het hoogst te liggen. Maar toch hebben ook in Nederland 25 procent van de volwassen Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden.

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN IN NEDERLAND
Uit het rapport Kernvaardigheden in Nederland blijkt dat vooral laaggeletterden te maken hebben met gezondheidsproblemen. Ook blijkt laaggeletterdheid vooral voor te komen bij ouderen. Een andere bevinding in dit onderzoek is dat laaggeletterden onder andere vaak werkzaam zijn in de sector Zorg & Welzijn. Over wat de gevolgen van beperkte gezondheidsvaardigheden voor de zorgsector zijn, organiseerde de Alliantie Gezondheidsvaardigheden samen met het RIVM, NIVEL en het NIGZ de bijeenkomst Nederlandse Gezondheidsvaardigheden in internationaal perspectief.

PRAKTIJK
Dat gezondheidsvaardigheden niet alleen een theoretisch concept zijn, bleek uit een onderzoek van de University College in Londen. Daaruit bleek dat een derde van de oudere mensen een verhoogd risico heeft op overlijden omdat zij de instructies op de bijsluiter niet volledig hebben begrepen.

EEENVOUDIGE VRAGEN
De onderzoekers stelden 8.000 volwassenen vier eenvoudige vragen over hun medicijnen. De antwoorden op die vragen waren eenvoudig te vinden in de bijsluiter. Een derde kon geen van de vragen beantwoorden en een op de acht had twee of meer antwoorden fout.

IMPACT
De onderzoekers volgden vijf jaar lang de gezondheidstoestand van de ouderen. Van hen waren 651 na vijf jaar overleden. Opvallend was dat hoe meer antwoorden men fout had gegeven, des te groter de kans was dat men was overleden. Sophie Bostock, een van de onderzoekers, stelt dat je niet kunt stellen dat hogere sterftecijfers het gevolg zijn van het niet kunnen lezen van bijsluiters, maar dat slecht kunnen lezen zeker een indicatie is dat mensen kwetsbaar zijn. “We denken dat laaggeletterdheid een specifieke impact op sterfte heeft.”


REACTIES

Laaggeletterdheid van grote invloed op gezondheid

Met een briefje naar de dokter (4 mei 2012)
Hoeveel mensen lijden er aan dyslexi? Circa 50%! Hoeveel aan dyscalculi? Circa 75%! In de 'zakenwereld' heeft men dit (zogenaamde) probleem al lang gelden opgelost. Gewoon door de taal van 'die mensen' te spreken. De gezondheidszorg maakt er een probleem van. Terecht? Ten dele. Mijn oplossing: wanneer alle patiënten/zorgcliënten mijn patiëntenboekje gebruiken zijn ze perfect in staat om hun klacht snel en correct te presenteren (vraagverheldering). Schrijven ze de diagnose ook op dan begrijpen ze de uitspraak van de dokter beter en wordt die onthouden (verankering). Mijn ervaringen van 6 jaar praktijk onderzoek wijst uit dat de grootste kracht om dit te realiseren van de huisarts komt en moet komen. Zeggen dat patiënten aan zelfmanagement moeten doen, en empowered moet worden, zijn loze kreten. Het gezag en vriendelijke autoriteit van de huisarts kan dit met een simpele helpende vraag verbeteren.

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE