REËLLES NIEUWS

Het B1 gevoel

B1-niveau?!

B1-niveau?!

Steeds vaker wordt er gesproken over het B1-taalniveau. Het lijkt haast tot het kennispakket van de algemene ontwikkeling te horen. Althans in onderwijs, taal- en tekstschrijversland. Maar B1 gaat helemaal niet over teksten, het gaat over mensen.

In 1998 is in opdracht van de Raad van Europa het Europees Referentiekader voor de moderne talen opgesteld. Om het taalonderwijs binnen Europa op elkaar af te stemmen en een platform te hebben waarop taalkwalificaties (diploma’s, certificaten) op Europese schaal erkend kunnen worden. Het Referentiekader beschrijft een Europese schaal van taalvaardigheid in zes niveaus voor de beheersing van diverse vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven. Er zijn drie niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus (1 en 2). A is voor de basisgebruiker (beginner), B voor de zelfstandige gebruiker (gevorderde) en C voor de vaardige gebruiker (zeer gevorderde).

B1
Volgens de meetlat van de Raad van Europa kan zo'n 95% van de bevolking begrijpen wat er wordt bedoeld als een tekst op niveau B1 is geschreven. Mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen, kunnen de tekst daardoor begrijpen. Maar ook hoger opgeleiden lezen meestal liever teksten op taalniveau B1, want een tekst op dit niveau leest gewoon gemakkelijker en sneller. De Raad van Europa heeft deze meetlat niet vastgesteld om aan te geven op welk niveau teksten geschreven moeten worden of hoe ze geschreven moeten worden. Deze meetlat geeft aan op welk niveau een persoon kan lezen, praten of luisteren. 

B1-SCHRIJVEN
Maar hoe schrijf je nu een tekst op B1-niveau? De tekstkenmerken staan nergens beschreven. Een commercieel adviesbureau heeft ooit een poging ondernomen en 29 ‘B1-regels’ opgesteld. Maar deze regels berusten niet op wetenschappelijk onderzoek. Er bestaan diverse leesbaarheidstesten, vrij te gebruiken via internet, maar die zijn ook niet allemaal even wetenschappelijk verantwoord. De gedachtefout die bij dit soort testen vaak gemaakt wordt is dat begrijpelijkheid voornamelijk zit in woord- en zinslengte. Onze digitale vooruitgang zorgt ervoor dat we voor teksten op onze computer een automatische leesbaarheidsmeting kunnen laten doen. Het kost maar een extra klik. Maar ook van deze metingen is niet bekend waarop de resultaten gebaseerd zijn.

BEGRIP
Volgens Eric Tiggeler, redacteur van Tekstblad, moeten we zelf onze draai geven aan het begrip B1. B1 staat voor het geheel van andere ‘algemene ontwikkelingstermen’ zoals ‘heldere taal’, ‘begrijpelijk taalgebruik’ en ‘jip-en-janneketaal’. Die termen schijnt ook iedereen te snappen zonder dat daar ooit een definiëring voor wordt gegeven die wetenschappelijk getoetst is.


REACTIES

Het B1 gevoel

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE