REËLLES NIEUWS

Proeftuin voor ouderen groot succes

Dit maakt het gras groener!

Dit maakt het gras groener!

Ouderen die actief worden betrokken bij het invullen van hun zorgvraag ervaren meer zelfredzaamheid en veiligheid! En de (wijk)verpleegkundigen vinden hun werk uitdagender.

Het project Versterken van verpleging thuis werd uitgevoerd door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de beroepsvereniging Verplegenden en Verzorgenden Nederland.

PROEFTUINEN VOOR KWETSBARE OUDEREN
Het project bestaat uit elf proeftuinen. Wijkverpleegkundigen kregen in deze proeftuinen de ruimte om de indicatie naast zich neer te leggen. Zij konden in overleg met de kwetsbare ouderen zélf de zorgvraag vaststellen.

SAMEN BETER
Doordat ouderen hun zorgvraag afstemmen met de wijkverpleegkundige neemt hun zelfredzaamheid toe. Ze voelen zich veiliger omdat ze terug kunnen vallen op de wijkverpleegkundige. En de wijkverpleegkundigen vinden hun werk interessanter omdat ze meer ruimte krijgen om hun beroep uit te voeren. Zo bepaalden zij zelf de zorgvraag maar wisten toch binnen de financiële kaders te blijven. Daarnaast nam de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van wijkverpleging toe.

BETERE ZORG
Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN is blij met de uitkomsten: “De proeftuinen hebben zo’n geweldig resultaat voor cliënten en wijkverpleegkundigen opgeleverd. Als wijkverpleegkundigen niet vastzitten aan de indicatie en de zorgvraag met de cliënt zelf bespreken, kunnen zij ook betere afspraken maken over hun beschikbaarheid voor cliënten.” Ook Wilna Wind, directeur NPCF reageert enthousiast: “Kwetsbare ouderen hebben betere zorg gekregen, voelen zich veiliger en kunnen langer thuis blijven. Daar gaat het om.”

Lees welk advies zij meegaven aan de staatssecretaris


GERELATEERDE ARTIKELEN

Lees meer over de voordelen van het betrekken van cliënten bij hun zorg

Blokje Durf echt contact te maken!
Blokje
Mening tehuisbewoners centraal
Blokje
Openheid over dementie

REACTIES

Proeftuin voor ouderen groot succes

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE