OVER REËLLE

VISIE MISSIE

Kracht van kwetsbaarheid

De wereld wordt steeds ingewikkelder. Onze samenleving vraagt steeds meer van iedereen. Mensen moeten over steeds meer kennis en vaardigheden beschikken om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Voor verschillende kwetsbare groepen is participeren niet vanzelfsprekend. Ook zij willen van betekenis zijn voor anderen.

Dit communicatievraagstuk is niet op te lossen door alleen te werken aan de vaardigheden van de doelgroep. Ook communicatiespecialisten moeten oog krijgen voor hun blinde vlek voor de (kwetsbaarheid van de) doelgroepen waarmee zij communiceren. De uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt, vragen om een andere kijk én een andere kennisbron, zoals een ervaringsdeskundige.Wim

ÉÉN EN ÉÉN IS DRIE
Voor het verbeteren van de communicatie met kwetsbare doelgroepen, werkt Reëlle aan kennisdeling tussen ervaringsdeskundigen en professionals. Doordat ervaringsdeskundigen en professionals met elkaar samenwerken, worden professionals zich bewust van hun blinde vlek en ontwikkelen ze een andere mentaliteit richting de doelgroep. De samenwerking is bovendien een leerproces voor zowel de professionals als de ervaringsdeskundigen.

KRACHT VAN KWETSBAARHEID
Maatschappelijk kwetsbare groepen hebben een bijzondere positie in onze samenleving. Zij zijn over het algemeen sterk afhankelijk van anderen en ontvangen vooral. Hun kwaliteiten worden te weinig aangesproken. Juist mensen met een beperking hebben ongekende talenten en levenslessen in huis. Zij verdienen gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

BEKIJK REËLLE'S VERHAAL IN LICHAAMSTAAL

EIGENWIJSHEID. HET ZIT IN ONS
Reëlle is een communicatiebedrijf met een maatschappelijke missie: zet mensen met een beperking aan het werk! Reëlle ondersteunt overheden, zorgaanbieders en mvo ondernemers bij communicatie over maatschappelijke vraagstukken rondom zorg, werk en participatie. Zij weet hoe het is om te leven en werken met een beperking. Zo brengt Reëlle een ander perspectief in bij het oplossen van jouw communicatievraag. Daar wordt iedereen wijzer van! Zo kunnen meer mensen participeren in onze maatschappij.

Linda

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Reëlle combineert maatschappelijke betrokkenheid met ondernemerschap, diversiteit en professionaliteit. Reëlle neemt daarbij een koploperspositie in door zelf kansen te zien en te creëren voor mensen met een beperking. Reëlle laat professionals met een beperking van elkaar leren en zet hun kennis en talenten in om communicatie te verbeteren. Reëlle zet zich actief in om de achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te verkleinen.

 

 

REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE